नीति तथा नियमहरु
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
भदौ १२, २०७९ कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि ,२०७९
असार १६, २०७९ राष्ट्रिय कृषि नीति २०७८ मस्यौदा (सुझाव संकलन)
असार ५, २०७९ कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ मा संशोधन
जेठ १८, २०७९ कृषि तथा पशुपन्छी ब्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लक्षित समुदाय क्षमता अभिबृद्धि कार्यविधि, २०७८ मा थप तथा संशोधन
चैत २४, २०७८ कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ संशोधन, मसिना तथा वास्नादार धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम संशोधन
फागुन १३, २०७८ कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७८
माघ २७, २०७८ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम संचालन (पहिलो संसोधन) कार्यविधि, २०७८ (मिति २०७८।१०।२४ को प्रवेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) निर्णयबाट संशोषित
माघ २१, २०७८ कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ मा विशेष संशोधन सम्बन्धी सूचना
माघ २१, २०७८ कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा लक्षित समुदाय क्षमता अभिबृद्धि कार्यविधि, २०७८
पुस १९, २०७८ शुलभ कर्जा सहजकर्ता सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६
पुस ४, २०७८ सेवा करारमा कृषि/पशु सेवा प्राविधिक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि २०७८
मंसिर २९, २०७८ कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ (माननीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०७८।०८।२९ गते स्वीकृत भएको )