प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
साउन १६, २०७९ THE LUMBINI AGRICULTURE JOURNAL (VOLUME: 01 - JUNE 2022)
बैशाख ७, २०७९ कृषि डायरी २०७९
माघ १३, २०७८ सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि मिति २०७८ कातिक देखि पुष मसान्त सम्मको प्रगति तथा विवरण प्रकाशन
साउन १९, २०७८ प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत मन्त्रालयको २०७७/७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
चैत १२, २०७७ गरिवी
चैत १२, २०७७ Magazine Poush Magh
चैत १२, २०७७ Magazine Kartik Mangsir
चैत १२, २०७७ Magazine Falgun Chaitra
चैत १२, २०७७ Magazine bhadra Aswin
चैत १२, २०७७ Magazine Baisakh Jestha
चैत १२, २०७७ Magazine Ashad Shrawan
चैत १२, २०७७ Bhadra-Aswin Krishi book